Prisveksten har vært stor de siste årene i Mandal by og Lindesnes kommune, og behovet for boligprosjekter som Sandnesheia er stort.

Eiendomsmegler Roy Espen Foss i Eiendomsmegler 1 er klar på at det er et stort behov for flere boliger i Mandal for å møte etterspørselen i markedet. Derfor passer det veldig bra at utbyggingen av Mandals nye bydel Sandnesheia nå er i gang. 

– De siste to årene har vi opplevd en voldsom prisvekst, og i år lå Lindesnes kommune helt i landstoppen i tredje kvartal. Kjøper du hus i desember i år må du betale ti prosent mer enn samme tid i fjor. Det er relativt få hus til salgs, og mange folk på visningene, og trenden er at mange nå vil flytte til Mandal og Lindesnes, sier Foss.

Han tror det bare er en utvikling som vil fortsette. 

– I likhet med resten av landet opplever vi en liten nedgang nå, og det er heller ikke unormalt på denne tiden av året. Men det er ikke noe som tilsier at vi skal få en dump på prisene i vår kommune, sier han. 

Flere grunner

Eiendomsmegler Roy Espen Foss i Eiendomsmegler 1 er klar på at det er et stort behov for flere boliger i Mandal for å møte etterspørselen i markedet.

Foss sier at det spesielt er en trend at mange ønsker å flytte fra Kristiansand til Mandal og Lindesnes. Grunnene til det er flere.

Åpningen av ny E 39 er med på å gjøre det attraktivt. Det er nå like lang pendlervei i minutter fra Mandal som fra flere av bydelene i Kristiansand kommune. 

I tillegg har det kommet mange nye arbeidsplasser i Lindesnes kommune, og flere er ventet. 

– Det nye fengselet på Jåbekk ansatte for eksempel 200 personer, og det er ventet at GE på Spangereid vil gjøre det samme i løpet av en femårsperiode, sier Foss.

Med en slik etterspørsel er det behov for nye boliger, for ifølge Foss er det for øyeblikket for få hus i forhold til antall kjøpere i kommunen. Derfor er det veldig positivt at vi nå får i gang byggingen på Sandnesheia, og Foss forventer at boligfeltet vil bli utvidet jevnt etter hvert som årene går.

– Det har aldri vært mer attraktivt å kjøpe i Mandal, sier Foss.

Illustrasjonsbilde
Oversikt over sandnesheia
Toppen av Sandnesheia

Det første delfeltet som skal selges på Sandnesheia vil bestå av 30 tomter med til sammen 38 boenheter fordelt med tomter for 2-mannsboliger, en 4-mannsbolig, rekkehus og resten eneboliger. 6 nye tomter fra nytt delfelt er nå også ute for salg.

Tomtene leveres tilnærmet byggeklare og har gode arealer fra ca. 550 m2 til nesten 800 m2. Tomtene til 2-mannsboliger, rekkehus og 4-mannsboliger er beregnet å selge til profesjonelle som vil prosjektere boliger for salg. Eneboligtomtene selges til privatkunder som vil bygge selv og/eller utbyggere.

Illustrasjonsbilde
Område b8

Kontakt

Roy Espen Foss

Fagansvarlig/Eiendomsmegler Eiendomsmegler 1

988 89 788

roy.foss@em1sr.no

Ole Kristian Kristiansen

Avdelingsleder/ Eiendomsmegler MNEF, Nybygg

404 08 610

okk@em1sr.no